LEAD - Nettverkssamling for og av unge ledere
LEAD - Nettverkssamling for og av unge ledere

LEAD - Nettverkssamling for og av unge ledere

Tidspunkt
08.11.2018 08:30 - 21:00

Påmeldingsfrist
08.11.2018 19:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Forandringshuset Norge

Sted

Grønlandsleiret 41, 0190 Oslo, Norge

Vi inviterer til et nettverk for og av unge ledere med fokus på bærekraftige løsninger og høy lederfaglighet.
 
LEAD
- Inspirerer unge til å utfolde seg i lederrollen
- Utfordrer unge til å ta ansvar for bærekraftige løsninger
- Løfter unge talspersoner og samfunnsbyggere
- Utvikler lederfaglig kompetanse og gir gode lederverktøy
- Gir tilgang til nettverk for deling og læring
 
LEAD ønsker å samle unge ledere fra ulike sektorer. Dette fordi vi tror det er mange likheter tross ulik bakgrunn. Vi tror at å spille på det gode mangfoldet av våre ulikheter gjør at vi har mye å dele og lære av hverandre. Vi tror det kan gi felles ringvirkninger.
 
Å være ung leder gir både muligheter og utfordringer. Det er viktig å løfte det frem som en fordel og støtte unge ledere i sine valg og oppgaver. Vi vil være med på å bygge opp gode ledere og medarbeidere for organisasjoner, bedrifter og arbeidsplasser.
 
Gjennom LEAD konferansen og LEAD fagnettverk ønsker vi å styrke unge ledere i tro på seg selv, gi kunnskap og ulike redskap. Vi vil ruste dem til å være oppdatert på det siste innen ledelsesfeltet og gi dem verktøy til å ta dette i bruk.