Kurs i SkatteFUNN
Kurs i SkatteFUNN

Kurs i SkatteFUNN

Tidspunkt
14.11.2018 12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist
13.11.2018 12:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
GCE NODE Service AS

Sted

Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand, Norge

Agenda for SkatteFUNN-kurset:  

12.00 – 12:30 –Lunsj (for både FoUI-Forum og SkatteFunn)

12:30 – 14:00 Gjennomgang av ordningen med vekt på:

·         SkatteFUNN som virkemiddel

·         Hvilke aktiviteter kan finansieres

·         Prosjekteksempler

·         Utfylling av søknaden

·         Muligheter og begrensninger

14:00 – 14:15 Pause  

14:15 – 14:45 Praktiske erfaringer i bruk av skattefunn

·         MacGregor og Fenner Mandals deler sine erfaringer med bruk av

          SkatteFUNN.

14:45 – 16:00  Få hjelp til å komme i gang med egen søknad.

Siren M. Neset fra Forskningsrådet er seminarholder.

Åpent for alle