KIFO 25-ÅRS-SEMINAR: FORSKNING OG RELIGIØS ENDRING 1993-2018
KIFO 25-ÅRS-SEMINAR: FORSKNING OG RELIGIØS ENDRING 1993-2018

KIFO 25-ÅRS-SEMINAR: FORSKNING OG RELIGIØS ENDRING 1993-2018

Tidspunkt
21.11.2018 10:00 - 15:45

Påmeldingsfrist
20.11.2018 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Sted

Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, 0271 Oslo, Norge

 I år er det 25 år siden KIFO ble opprettet av Kirkemøtet i Den norske kirke. KIFO vil  markere dette gjennom et jubileumsseminar på Vitenskapsakademiet i Oslo, Drammensveien 78,  21.november 2018.

* Hva var bakgrunnen for opprettelsen av KIFO? Hva preget det religiøse livet i Norge i 1993? Hvilke spørsmål var man opptatt av når det gjaldt religionens plass i samfunnet? Hvilke utfordringer så Dnk i den aktuelle samfunnssituasjonen?

* Hvordan ser dette feltet ut 25 år senere? Hva er de store endringene som har skjedd når det gjelder forholdet mellom religion og samfunn i denne perioden? Hvordan skal vi forstå disse endringene?

* På seminaret presenteres KIFO-forskning om religiøse endringer i denne 25-års perioden. Hva er situasjonen i 2018 sammenlignet med 1993? Hvilke religionspolitiske og forskningspolitiske utfordringer representerer de endringene som har skjedd?

 

Pris:400 kr

Halv pris for studenter