FAbU-tinget 2018
FAbU-tinget 2018

FAbU-tinget 2018

Tidspunkt
09.11 18:00 - 11.11.2018 16:00

Påmeldingsfrist
26.10.2018 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

Sted

Jeløy, Moss, Norge

Velkommen til FAbU-tinget 2018!

Hvis det korpset som skal betale fakturaen for oppholdet ditt, sørg for at det er korpsets adresse som blir lagt inn som faktura-mottaker og ikke deg som privatperson.

Det er bindende påmelding, men refusjon gis ved sykdom mot fremvist legeerklæring.

Enkeltrom tilbys med forbehold om nok ledige rom.

 

Hva er FAbU-tinget?

FAbU-tinget er det øverste demokratiske organ for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene, og det er et viktig møtested for ledere og engasjerte barn og ungdommer fra hele territoriet. Her skal retningen for FAbU de neste to årene stakes ut. På FAbU-tinget har du medbestemmelse og innflytelse over FAbUs fremtidige planer og satsningsområder. I tillegg skal du være med og velge et nytt FAbU-styre som skal sørge for at det som blir vedtatt på tinget følges opp de neste to årene.

Hvem kan reise på FAbU-tinget?


FAbU-tinget består av delegater og observatører fra korpsene. I tillegg kommer FAbU-styret, speidernes korpsstyre, staben ved FAbU HK, de FAbU-ansvarlige i divisjonene, samt samarbeidsutvalgets medlemmer.
Ifølge FAbUs vedtekter er det FAbU-medlemsmøtet som velger korpsets representanter. Alle FAbUs medlemmer over 12 år, inkludert ledere er valgbare. Personer som blir med utover de valgte delegatene, har status som observatører. Vi anbefaler at de FAbU-ansvarlige i korpsene deltar på tinget.