Hjertefokus Hermon
Hjertefokus Hermon

Hjertefokus Hermon

Tidspunkt
01.02 16:00 - 08.02.2019 14:00

Påmeldingsfrist
31.01.2019 13:00

Arrangør
Hjertefokus Norge, UiO

Sted

Hermon Høyfjellsenter, Nygardsvegen 200, 3577 Hovet, Norge

KURSET ER NÅ FULLT.                                                        Det er foreløbig kort venteliste så det er mulig å melde seg på og satse på at det åpner seg en mulighet.

 

Hjertefokus handler hovedsaklig om vår livshistorie hvor vi lar Gud sette lys på vår livshistorie.

Kursuken fokuseres rundt forelesninger og gruppesamlinger.

Forelesningene: Hjertefokus tar opp temaer som «vår virkelighetsoppfatning», «selvbildedannelse» og «hvordan takles vår indre smerte».

Gruppesamlingene:Her får man anledning til å stille og bearbeide spørsmål som reiser seg i tilknytning til undervisningen, samt eventuelt åpent sette navn på ting i eget liv i et trygt forum. Det gis også mulighet til private samtaler.

ALLE forelesninger og gruppesamlinger i kursuken er OBLIGATORISKE.
Det gjøres i prinsippet ikke unntak fra dette, da alt i løpet av uken henger nøye sammen.
 
Dette kurset er for aldersgruppen 19 og oppover.