Aktive sammen
Aktive sammen

Aktive sammen

Tidspunkt
19.11.2018 09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist
16.11.2018 17:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Vennesla Frivilligsentral

Sted

Hunsfoss Næringpark, Vennesla, Norge

 

Bildet på toppen av siden er fra ”Aktive sammen”- dagen i Vennesla sentrum Juni 2018. Kjell Elvis var på senen og her blir en av livsglede elevene bydd opp på dans av en høflig herremann.

Pris 250,- (da deler av konferansen er sponset av Helsedirektoratet).

Vi gjør oppmerksom på om du kommer i regi av din kommune må du da velge EHF under betalingsmåte.

Målgruppe for konferansen:  kommuner, frivilligkoordinatorer, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner. Ansatte ved videregående skoler, helse- og oppvekstfag. Ansatte ved høyskole/universitet, helsefag. Vi har hatt studenter i praksis fra både vernepleier-, soionom- og sykepleieutdanningen (samhandlingspraksis) inn i prosjektet.

Litt om bakgrunn for konferansen: ”Aktive Seniornettverk” i Vennesla frivilligsentral  er et samarbeidsprosjekt med Vennesla kommune, Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse og Senter for omsorgsforskning, sør. Prosjektet har fått tilskudd over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 over 3 år. Målet med tilskuddsordningen var tiltak som vil forebygge ensomhet blant eldre og syke.  

Styringsgruppen har også bestått av representanter fra KS, Agder og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder.

Vårt prosjektet har hatt som mål å utvikle metoden "Aktive sammen" ved å gjennomføre 35 seniorsamtaler blant eldre og syke, for å kunne mobilisere gammelt og nytt nettverk og se om det kunne bidra til å forebygge ensomhet.

Videre har målet vært å opprette nettsiden www.aktivesammen.no, delta på konferanser, holde kurs for kommuner, og holde en nasjonal sluttkonferanse i Vennesla 19. november 2018 for å spre metoden og erfaringer fra prosjektet.

Konferansen har fått navnet ”Leve hele livet – sammen”, da prosjektet er omtalt i kvalitetsreformen ”Leve hele livet”, kap. 5.5, hvor frivilligkoordinatoren som anvender metode løftes frem som en mulig samfunnskontakt i en kommune. I denne sammenhengen Vennesla frivilligsentral som frivilligkoordinator.

”Leve hele livet – sammen” kommer av det tette samarbeidet vi har hatt med Vennesla videregående skole. Elevene ved helse- og oppvekstfag  har hatt praksis og ved å anvende metoden på hjemmebesøk til utvalgte seniorer i Vennesla,  fått erfaring og praksis i kommunikasjon, samt kartlegge behov for aktivitet og mobilisering av nettverk.  

Vennesla frivilligsentral sine verdier har vært sentrale i prosjektet: ”Se og bli sett – Tillit – Deltagelse – Mestring”. Det har vært viktig å finne ressurser og hva som er viktig for hver enkelt kandidat. Derfor vil konferansen også omhandle nytteverdien av å få være en ressurs, nytten av felles verdier i vårt arbeid med mennesker, og hva motiverer de frivillige?     

 

Lenke til programmet:
 
 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A35544d7d-3ef1-44f8-8278-01adf771a8ed

Idébank og stand

Nasjonalt kompetanse senter for barn og unge med funksjonsnedsettelser vil delta med en bokserie fra Fagbokforlag hvor blant annet frivilligsentralen sin plass i lokalsamfunnet, med Vennesla som eksempel, står beskrevet i fagboken "Aktiv Omsorg". Videre kommer en helt ny bok i serien, "Helt innafor og sammen med andre", hvor metoden Aktive sammen og erfaring fra prosjektet blir beskrevet. Her vil dere også finne tilbud på ulike studier.

Du er også velkommen til å ta med brosjyrer med gode eksempler på samhandling i praksis mellom kommuner, frivillige organisasjoner og utdanning. Vi setter opp bord for idébank hvor deltagerne kan mingle i lunsjen.

 Hvor ligger Vennesla?

Vennesla ligger i Vest-Agder, 15 minutter vest for Kjevik lufthavn og 25 minutter nord for Kristiansand. Se kart til venstre på siden.

Hvordan komme seg til Vennesla?

Med tog: Sørlandsbanenen fra Oslo eller Stavanger. Gå av ved Vennesla Stasjon. Konferanselokalene er 15-20 minutters gange fra togstasjonen. Ønsker du transport fra togstasjonen til konferanselokalet kan du sende en mail til post@frivenn.no innen 5 oktober. 

Med fly: Til Kristiansand, Kjevik lufthavn. Taxi fra Kjevik lufthavn (ca.15 min) til PM5, Hunsfos Næringspark - Vennesla, evt. flybuss til Kristiansand og buss til Vennesla (rute 30,31).

Med buss: Bussen går hver halvtime fra Kristiansand. Ta buss 31 eller 30 til Vennesla, gå av ved Hunsfos Næringspark/Postgården 5/10 minutter gange til konferansesalen PM5.

Hjemreise

Ønsker du transport til hjemreisen (til togstasjonen eller Kjevik lufthavn) kan du sende en mail til post@frivenn.no innen 5 oktober. 

Overnatting

Nærmeste overnatting er hotell i Kristiansand by.

Anbefaling Hotell:

Hotell Thon Kristiansand markensgate 

Enkeltrom: 995;

Dobbeltrom: 1195; 

Om du går inn på denne  mailadressen og referer til arrangementet "aktive sammen " i emnefeltet vil du få prisene nevnt ovenfor: 

kristiansand.booking@olavthon.no.  

Har du spørsmål i forhold til konferansen?

Ved spørsmål om påmelding, kontakt Jorunn Sagen Olsen, 908 77 133

Ved spørsmål til program, kontakt Jorunn Sagen Olsen, 908 77 133

Ved spørsmål angående individuell opplæring av din kommune, kontakt Linda M. Karlsen, 959 26 255

Du kan også henvende deg til post@frivenn.no 

Vi vil legge opp til individuell opplæring av kommuner tirsdag 20/11. Her har vi allerede påmeldte og begrenset med plass.  

 

Vi gleder oss og dere er hjertelig velkommen:)

 

Hilsen

Jorunn Sagen Olsen

Daglig leder, Vennesla frivilligsentral 

"En frivillig organisasjon som eies av 22 frivillige organisasjoner sammen med de 2 videregående skolene i kommunen og Vennesla kommune".