Nasjonal Pilegrims-konferanse 2018
Nasjonal Pilegrims-konferanse 2018

Nasjonal Pilegrims-konferanse 2018

Tidspunkt
08.06 12:00 - 10.06.2018 13:30

Påmeldingsfrist
25.05.2018 15:25

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Den norske kirke v/Sør-Hålogaland Bispedømme

Sted

Trondenesveien 110, 9404 Harstad, Norge

Nasjonal Pilegrimskonferanse arrangeres på Trondenes 8.-10. juni 2018. Harstad Folkehøgskole, det historiske senteret og kirka på Trondenes vil danne ramme om konferansen. Vi ønsker å dele en spennende historie om pilegrimeriet og om det som har vært viktig her nord.

I forelesninger vil vi bli tatt med til Roma sammen med pilegrimer fra Trondenes i år 1500. Vi får høre om kirkebygging langs kysten i middelalderen, om Olavstradisjoner og om virkninga av reformasjonen i Nord langt fra København. Vi blir tatt med på Hans Nielsens hauges reise i Nord-Norge i 1803, jektefart og moderne pilegrimsferder i båt.

Og vi skal selv være pilegrimer i nord: det blir salmekveld med nord-norske salmediktere: Petter Dass, Elias Blix med flere. Vi skal på pilegrimstur på Trondenes med Snorre i hånd. Og det blir festpilegrimsgudstjeneste med biskopen i Nord– Hålogaland Olav Øygard og flere!   

Fult program finner du her.