Sommer i Sør 2018 med Generalforsamling
Sommer i Sør 2018 med Generalforsamling

Sommer i Sør 2018 med Generalforsamling

Tidspunkt
10.07 12:30 - 15.07.2018 15:00

Påmeldingsfrist
09.07.2018 15:30

Arrangør
NORMISJON

Sted

Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad, Norge

Velkommen til Sommer i Sør med Normisjons generalforsamling

Informasjon om påmelding

* Egen bestilling av mat åpner 1. mai 2018.

* Priser
   Voksen:            før 1. mai kr. 950 - etter 1. mai kr. 1 100
   Unge voksne:  før 1. mai kr. 800 - etter 1. mai kr. 800
   Ungdom:           før 1. mai kr. 650 - etter 1. mai kr. 700
   Barn:                før 1. mai kr. 550 - etter 1. mai kr. 600

* Hver enkelt person må meldes på stevnet, det vil si at du må velge   "Legg til ny person" hvis flere personer skal meldes på.

* Overnatting knyttes opp til bestillingen, ikke til person. 

* For å få familierabatt må "familiepåmelding" benyttes.

 

Informasjon om overnatting

* Angående overnatting så er det mulig å kontakte Eikely Senter, tlf. 37 03 96 80. Da må det oppgis at dere er deltakere på Sommer i Sør. 

 

Ved spørsmål, kontakt oss på sommerisor@normisjon.no, eller telefon 23 30 10 00.