Seminar på Litteraturhuset: Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet
Seminar på Litteraturhuset: Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Seminar på Litteraturhuset: Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Tidspunkt
12.01.2018 10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist
05.01.2018 16:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Sted

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norge

 Dagsseminar som analyserer og diskuterer markeringar av reformasjonsjubileet i Tyskland, Sverige, Danmark og Norge. 

 Over heile den protestantiske verda har 2017 blitt feira som 500-årsjubileet for starten på reformasjonen. Ulike aktørar har brukt det til å fremje verdiar og formidle notidige bodskap som dei har funne viktige. Slik har feiringa vore ei politisk handling og reformasjonsjubileet minnepolitikk, fordi det har gjeve tolkingar av fortida som kan påverka haldningar og handlingar i samtida. Seminaret skal handle om korleis historia om reformasjonen blei “gjenfortalt” i 2017. Det skal drøfte iscenesetjinga av reformasjonsjubileet, mest i Norge, men også med eksempel frå andre nordiske land og frå Tyskland. Ei sak som gjer feiringa i Norge 2017 særleg interessant, er at ho fell saman med den formelle avviklinga av statskyrkja, eit ektefødd barn av reformasjonen. Korleis har statslutherdomen blitt feira i året for statslutherdomen si gravlegging på kyrkjeleg såvel som statleg hald? Og korleis har dei problematiske sidene ved Luther blitt handsama, hans hatske utfall mot pave, jødar og muslimar? Dette er nokre av dei tema vi vil sjå nærare på.    

 

Pris:300 kr

Gratis for studentar