Tillit og nærvær i coaching relasjonen - Webinar
Tillit og nærvær i coaching relasjonen - Webinar

Tillit og nærvær i coaching relasjonen - Webinar

Tidspunkt
13.09.2017 19:00 - 20:30

Påmeldingsfrist
12.09.2017 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
ICF Norge

Sted

Oslo, Norge

Bli med på spennende webinar med Anne Eggen Johansen;
«Skap gjensidig tillit og nærvær i coaching relasjonen»

Webinaret vil bl.a. dreie seg om:
Hvordan skape tillit og nærhet
Å nullstille seg - være nærværende i møtet
Lytting på nivå 2 og 3
Du vil også høre en democoaching for å demonstrere og bevisstgjøre effekten.

Arrangementet bidrar til økt kompetanse i utførelsen av coaching. Dette er et kurs som går direkte på flere av de 11 kjernekompetansene til ICF og har til hensikt å skape økt bevissthet, innsikt og erfaring rundt kjernekompetansen om å skape en gjensidig relasjon gjennom å lære teknikker for hvordan etablere tillit og nærhet i relasjonen samt hvordan være tilstede og nærværende i coachingsesjonen.

Det legges opp til interaktiv deltakelse gjennom både å dele erfaringer og til å gi tilbakemeldinger ifht. democoachingen. Det vil også gis rom for spørsmål.

Anne Eggen-Johansen er en erfaren coach og ledertrener i norsk næringsliv. Hun er inspirerende og engasjert, og har en egen evne til å skape trygge og robuste læringsrom for de hun jobber med. Hun har gjennom mange år jobbet internasjonalt som kursleder for CTI, The Coaches Training Institute, som utdanner coacher over hele verden. Også på Handelshøyskolen BI har Anne satt fotspor som kursleder innen ledelse og coaching.
Anne har utdannelse fra CTI, hun har Master i ledelse fra BI og er sertifisert Proffesional Certified Coach (PCC) gjennom ICF.

Læringsutbytte: Deltakerne vil få økt bevissthet og kunnskap rundt hvordan skape best mulig tilstedeværelse og tillit i coachingrelasjonen gjennom å lære teknikker for å nullstille seg, skape et autentisk møte, lære å lytte på flere nivåer, lære å skape en god relasjon. Dette skaper fundament for en god coachingsamtale.

Praktisk info:
Dato: Onsdag 13. september kl 19:00- 20:30
Sted: Zoom Videoplattform
Påmelding innen mandag 11. september https://icfnorge.no/aktuelt/aktivitetskalender/tillit-og-naervaer-i-coaching-relasjonen

Medlemmer som deltar og som ønsker CCE-poeng, vil få dette ved henvende seg til styret@icfnorge.no
Arrangementet er gratis for medlemmer, om du ikke er medlem er prisen kr 500,-

Vi håper du har lyst og anledning til å delta.

Med hilsen
Styret i ICF Norge