Menighetsdag, Karismakirken
Menighetsdag, Karismakirken

Menighetsdag, Karismakirken

Tidspunkt
16.09.2017 00:00 - 00:00

Påmeldingsfrist
15.09.2017 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Karismakirken

Sted

Adjunkt Hauglands gate 52, 4022 Stavanger, Norge

LØRDAG 16. SEPTEMBER
KL 11.00 - 16.00
 
Vi lager til en festdag for store og små,
unge og eldre.
 
Vi ønsker at hele menighetsfamilien skal bli enda bedre kjent med hverandre! Sett av lørdagen til en unik menighetsdag!
 
Dagen inneholder spennede aktiviteter for alle:
Grilling | Gruppesamtaler | Sporlek/poster
Konkurranser | Lovsang | Seminar med tema “Jesus hele livet!”
 
Påmelding innen 12. September
Påmelding og registrering ved
betaling via Check in, eller i Infostand på søndager.
 
Pris: 100,- kr pr person | Barn/ungdom 50,- | Max 300,- for familie
Prisen dekker fellesmåltider (Grilling, kaffe, kaker og andre fellesutgifter)

SATURDAY 16th of SEPTEMBER
KL 11.00 - 16.00
 
A great day of fun for everyone,
young and old.
 
We want the church family to bond and connect. Save this Saturday for an unique Church Day!
There will be fun activities suitable for everyone:
BBQ | Group conversations |  Competitions | Praise and Worship | Seminar: “Jesus through life”

Sign up and registration by the
12th of September via CheckIn or in Info stand on Sundays.
 
Price: 100pr person | children/youth 50,- | maximum price for a family: 300,-
The price includes meals (BBQ, coffee, cake and other expenses)