DÅP i IMI-kirken
DÅP i IMI-kirken

DÅP i IMI-kirken

Tidspunkt
02.01 - 11.06.2018

Påmeldingsfrist
11.06.2018 00:00

Arrangør
IMI-kirken

Sted

Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger, Norge

Dåpen er noe av det vakreste som skjer i kirken. I dåpen tar Gud i mot oss, gjør oss til sine barn og inviterer oss inn i sitt rike. Det er ikke på bagrunn av det vi har gjort eller hvorvidt vi er gode nok, tror nok eller vil det nok. Men det er en invitasjon vi tar i mot fra Han som elsker oss og tar imot oss slik som vi er.

Hvis du melder deg selv eller barnet ditt opp til å bli døpt, vil du bli invitert med på en dåpssamtale hvor du får vite mer om hva dåpen innebærer. Her vil du også få praktisk informasjon og trygghet på hvordan vi praktiserer dåp i IMI-kirken. 

Alle er velkomne til å melde seg opp til dåp, uavhengig av alder, bakgrunn, kirkelig tilhørighet eller medlemskap. Vi praktiserer dåp på luthersk grunnlag og tro, med full neddykkelse. Vi døper både barn, ungdom og voksne som ikke er blitt døpt tidligere.

Disse dåpsgudstjenestene er satt opp våren 2018:

- Søndag 7. januar kl 11.00
- Søndag 18. mars kl 11.00
- Søndag 22. april kl 18.00 konfirmanter/nye kristne
- Søndag 10. juni, 2018 kl 11.00

Ansvarlig for dåp i IMI-kirken er Liv Eva Vestre: liveva@imikirken.no