Missiologisk Forum; Misjon og migrasjon

Både misjon og migrasjon betyr bevegelse. Verden, slik vi nå kjenner den, ble til ved migrasjon - ved at mennesker dro fra sted til sted og tok med seg kultur, teknologi, tro og religiøs praksis. Den globale kirke, slik vi nå kjenner den, ble til ved migrasjon og misjon - ved at folk dro fra et sted til en annet og tok med seg sin tro.

Migrasjon har vært en avgjørende faktor i religionenes globale utbredelse. Også i vår tid spiller religion en vesentlig rolle innen globalisering og i folkevandringen fra Sør til Nord. Vi hører at mange møter Jesus gjennom migrasjon og folkevandring. Hvordan møter norske kristne og menigheter dem?

Du får blant annet høre Kari Storstein Haug (VID), Stian Eriksen (VID), Lemma Desta (Norges Kristne Råd), Rune fiskerstrand (KIA), Chen Xida (den kinesiste menigheten i Oslo), Shalome Cross (Ung baptist), Maicon Steuernagel (Oslo International Church) og Mogens Mogensen (Danmark).

Påmeldingen er stengt
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Sted:
Gydas vei 4, 0363 Oslo, Norge
Start 30.03.2017
Slutt 30.03.2017
Påmeldingen avsluttes 30.03.2017 13:45
Klikk på "Google" for å åpne i stort vindu.
Laster innhold