Kurs : Å leie, spele og syngje bibelske salmar
Kurs : Å leie, spele og syngje bibelske salmar

Kurs : Å leie, spele og syngje bibelske salmar

Tidspunkt
20.10 09:00 - 21.10.2016 15:45

Påmeldingsfrist
20.10.2016 09:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Den Norske Kirke

Sted

Lars Hilles gate 3, 5015 Bergen, Norge

Kurs i Bibelske salmar 20. og 21. oktober for kantorar, kyrkjemusikarar, prestar, koristar og andre interesserte. Kurset blir halde på Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og er eit samarbeid mellom Griegakademiet, Bergen kirkeautunnale og Bjørgvin bispedøme. Kurset er og støtta av Kirkerådet

Stad: Griegakademiet, institutt for musikk, UiB, 5530648
I løpet av to dagar vil deltakarane arbeide både i plenum og i grupper med å leie, spele og syngje bibelske salmar. Begge dager blir opna med tidebøner. Materialet som det skal arbeidast med er Koralboken Bind 3, tilsvarande Norsk salmebok (2013), kapittel VII Bibelske salmar og liturgiske ledd, nr. 900-991.
Deltakarene må ta med Norsk salmebok 2013 og Koralbokens Bind 3 til kurset.
Førelesarar: Tilsette ved Griegakademiet institutt for musikk, UiB, Bergen domkirke menighet, Norges Musikkhøgskole og Menighetsfakultetet.
Påmeldingsfrist: 17. oktober 2016 (lenke til påmelding nedst på sida).
Påmeldinga er bindande. Dvs at dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen, vil du bli fakturert for heile kursavgifta.

Program: Torsdag 20. oktober
Griegakademiet - Orgelsalen
10.00-10.30: Opning med tidebøn
10.30-12.00:
Kristin Joachimsen: Historisk og teologisk blikk på bibelske salmer
Stig Wernø Holter – Presentasjon av materialet
12.00-13.00: Lunsj – Kantina Griegakademiet
13.00-14.30: Gruppeundervisning del 1
Gruppe 1: Leie (Kjetil Almenning)
Gruppe 2: Spele (Sigurd Øgaard)
Gruppe 3: Syngje (Thrøstur Eriksson)
14.45-16.15: Gruppeundervisning del 2
Gruppe 2: Leie (Kjetil Almenning)
Gruppe 3: Spele (Sigurd Øgaard)
Gruppe 1: Syngje (Thrøstur Eriksson)
16.30-17.00: Oppsummering i plenum - Orgelsalen
17.30 Felles middag
19.30 Mariakirken
"Fra Bergen til Baku" med Eyvind Skeie

Fredag 21. oktober
Griegakademiet - Orgelsalen
9.00 – 9.30: Tidebøn
9.45 – 11.15: Gruppeundervisning del 3
Gruppe 3: Leie (Kjetil Almenning)
Gruppe 1: Spele (Sigurd Øgaard)
Gruppe 2: Syngje (Thrøstur Eriksson)
11.30 – 12.00: Thröstur Eiriksson: Bruk av bibelske salmar
12.00 – 12.45: Lunsj - Griegakademiet
13.00 – 14.30: Sigurd Øgaard: Workshop: Anglican Chant
14.45-15.45: Oppsummering frå g ruppene – erfaringar
Pris: kr 1.000,- inkl. lunsjar, kaffipausar, middag torsdag kveld og konsert i Mariakirken
Ikkje studiepoenggivende