Bjørgvin diakonikonferanse 2016: Håp - for kven, for kva?
Bjørgvin diakonikonferanse 2016: Håp - for kven, for kva?

Bjørgvin diakonikonferanse 2016: Håp - for kven, for kva?

Tidspunkt
03.11.2016 10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist
03.11.2016 10:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Den Norske Kirke

Sted

Salem konferansesenter, Sigurds gate 6, 5015 Bergen, Norge

Møt Hilde Frafjord Johnson, Henrik Syse, Halvor Nordhaug og Harald Stoltenberg når dei teikner håpsbilete anno 2016!

Desse spørsmåla vert stilt: Finst det håp for flyktningar og innvandrarar? Er det håp for vår kristne og humanistiske arv? Kva med tro, håp og tilstedeværelse? 

Bjørgvin diakonikonferanse 2016 er ein nasjonal møtestad for tilsette og frivillige medarbeidarar i kyrkje og samfunn, kyrkjelydar, institusjonar og organisasjonar.

Arrangør er "Diakoni i Bjørgvin". Det er eit økumenisk, ikkje-formelt nettverk av organisasjonar, kyrkjelydar og institusjonar engasjert i diakonalt arbeid, m.a. Haraldsplass diakonale stiftelse, Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens SOS, Signo, Stiftelsen Betanien Bergen, Kirkens Bymisjon Bergen, Bergen kirkelige fellesråd, Døves menighet Bergen, Bjørgvin bispedømeråd m.fl. 

Sjå og: Kalender, Bjørgvin bispedøme og Konferanseplakat