Missiologisk Forum
Missiologisk Forum

Missiologisk Forum

Tidspunkt
10.03.2016 09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist
09.03.2016 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Sted

Gydas vei 4, 0363 Oslo, Norge

Kjernen av all misjonsvirksomhet er Bibelen og oversettelse av denne. Bibelen er nemlig misjonens hjerte. Det var også bakgrunnen for utgivelsen av et større verk om Bible in Mission i 2013. ‘Bibel og misjon’ går på tvers av missiologiens fagområder fordi Bibelen er hjertet i misjon og fordi Bibelens Gud er en misjonerende Gud.

I 2016 feirer Det norske Bibelselskap sitt 200-års jubileum. Det vil vi være med på å markere med et missiologisk forum om ‘Bibel i misjon’ - om Bibelen i misjon i verden og i kirken og om de mange roller Bibelen spiller i misjon i dag. Seminaret henvender seg til personer i menigheter, kirker og misjonsorganisasjoner, som enten ute eller i Norge jobber med formidling, oversettelse og tolkning.

Hovedforedragsholder er kanadieren Bill Mitchell med mange års erfaring fra Latin Amerika og fra internasjonalt bibelarbeid. I tillegg får du blant annet møte generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen (bildet), Oslo-biskop Ole-Christian Kvarme og seniorrådgiver i Wycliffe Norge Sgimund Evensen.

Bill Mitchell (f. 1943) har jobbet en årrekke med bibeloversettelse i Latin Amerika. Han har blant annet en Master i Bibelstudier fra Aberdeen-universitet og ph.D i teologi fra Edinburgh-universitet. Fra 1974 til 1984 jobbet han med oversettelse av Det gamle testamentet til Quechua, og var konsulent for Sør Amerika og Karibien til 1997. Fra 1997 til 2008 har han ledet United Bible Societys Latin Amerika-avdeling.

Program for dagen
08:45 - 09:00  Registrering og kaffe
09.00 – 09.15  Åpne Bibelen for alle – i en ny tid, Ingeborg Mongstad Kvammen
09.15 – 10.00  Bibel og kirkevekst – globalt og lokalt, Bill Mitchell  
10.00 – 10.15  Pause  
10.15 – 11.00  Respons fra missiologien og fra grasrota, Thor Strandenæs og Chen Xida
11.00 – 12.00  Hva skjer når Bibelen slippes løs:
                       Utdeling av bibler i Nord-Norge, Runar Byberg, Ungdom i Oppdrag
                       Fortellinger fra Øst og Sør, Hans Sagrusten, Bibelselskapet
                       Power encounters, Sigmund Evensen, Wycliffe
12.00 – 12.30  Lunsj  
12.30 – 13.30  Perspektiver på oversettelse og tolkning, Konstanse Raen, Anne Lise Matre og Bierna Leine Bientie
13.30 – 14.00  Bibelen som misjonens hjerte Ole Christian Kvarme, Dnk
14.00 – 14.30  Hindringer og utfordringer på veien videre Bill Mitchell