Vi vil hjelpe!
Vi vil hjelpe!

Vi vil hjelpe!

Tidspunkt
10.09.2015 - 01.07.2016

Påmeldingsfrist
01.07.2016 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IMI-kirken

Sted

Stavanger, Norge

TAKK FOR FANTASTISK INNSATS!

Frivillige fra vivilhjelpe.no har tatt imot asylsøkerne på Alstor på en fantastisk måte. Resultatet er at mange av asylsøkerne våger å nærme oss i håp om at de ikke er uønsket eller forhatt. Mange har allerede våget seg inn i IMI-kirken. 100 asylsøkere på sightseeing med bussen, mange på besøk på gudstjenester, noen i åpen barnehage, noen på middag og strikkeklubb. Noen får også personlig oppfølging. Det er fantastisk å se murer som erstattes med broer, og utrygghet som blir til vennskap.

HJELP OSS MED SPRÅK-CAFE I IMI PÅ TIRSDAGER KL 18:30-20:30.


Gausel kirke har språkkafe på mandager kl. 1900-2100
IMI-kirken har språkkafe på tirsdager kl. 1830-2030

 Sjekk "Vivilhjelpe språkkafe" på Facebook.

 Vi starter opp igjen med det vi kaller uformell språk-cafe Her trenger vi mange nordmenn som kan hjelpe med helt grunnleggende kommunikasjon på norsk. Tenk deg at du selv var flyktning, og at noen var villige til å ta seg tid til å hjelpe deg i gang med språket! 

Vi legger til rette med kaffe og noe enkelt å spise i kafeen. Deretter har vi et enkelt opplegg med språktrening rundt bordene. Vi håper på små grupper med 4-5 asylsøkere og 1-2 norske, slik at alle kan få snakke selv og kjenne på de norske lydene. Det vil deles ut et tema-ark eller tilsvarende som kan benyttes i språktreningen.

Vi oppretter arrangementer på Facebook som kan benyttes av de frivillige og asylsøkerne som synes det er greit å flagge dette offentlig og anbefale for sine venner. Men for andre er det bare å møte opp. Det blir så uformelt at vi ikke ber om påmelding. Så vil vi forsøke å få på plass litt fast bemanning og mer struktur etter hvert som vi ser hvordan det utvikler seg!

FLYKTNINGER SOM HÅNDTERES AV KOMMUNEN

I infomøtet fikk vi høre mye om hvordan vi kan hjelpe flyktninger som skal tas hånd om av kommunen, og de første av våre folk er nå allerede i gang. Behovet er ikke like akutt, men vi tror at dette er etter Guds hjerte, og ber om hans velsignelse og tilstedeværelse i alt det som skal skje fremover! Alle som ivaretas av kommunen har fått godkjent sin asylsøknad, det vil si de har fått oppholdstillatelse som enten kan være permanent, eller for en begrenset periode (et par år).

ASYLSØKERE SOM HÅNDTERES AV UDI

Asylsøkerne på mottak som Forus er UDI sitt ansvar, og ikke kommunens. I praksis vil disse bli fulgt opp av betjeningen. Noen vil få godkjent asylsøknaden, og bli boende i Norge. Noen vil få avslag, og bli returnert til sitt opprinnelsesland. I 2014 ble 49% av de behandlede asylsknadene godkjent, og vedkommende fikk status som flyktning. Alle som har fått status som flyktninger i Norge, har en gang vært asylsøkere. Vi vil hjelpe alle, så lenge de er hos oss som våre naboer!