Trusopplæring på Lutherske premisser i det 21-århundret
Trusopplæring på Lutherske premisser i det 21-århundret

Trusopplæring på Lutherske premisser i det 21-århundret

Tidspunkt
26.08.2015 00:00 - 00:00

Påmeldingsfrist
26.08.2015 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Den Norske Kirke

Sted

Ulvik, Norge, Brakanes hotell

Hva er de grunnleggende forutsetninger for og pedagogiske og innholdsmessige hovedpoenger i Luthers katekisme-pedagogikk? Luthers Lille katekisme er fremdeles et bekjennelsesskrift for Den norske kirke, samtidig som det er mye av trosopplæringens rammer og forutsetninger som i mellomtiden har endret seg. Hva har vi mistet og hva har vi vunnet? Med et sideblikk på pietismens pedagogikk, som lenge var rammen om trosopplæringen i Norge, skal vi se på trosopplæringsreformen i lys av Luthers pedagogiske tenkning. Kan det fremdeles være noe å hente i fem hundre år gamle modeller?  

Dette vert eit intensivt seminar med 5 undervisningstimar med Knut Alfsvåg som er lærar på Misjonshøgskolen i Stavanger. Han er ein av de framste Luther-ekspertane vi har i landet. Vi vonar at denne dagen kan gje alle som på ein eller anna måte er involverte i trusopplæringa i Bjørgvin, eit godt grunnlag for å halde oppe det faglege fokuset.  

PROGRAM Onsdag 26. august 2015  

10.30 Kaffe, registrering

11.00 Velkomen til Trusopplæringsdag

Knut Alfsvåg Fra dåp til vekst i troens verden

11.15 – 12.00 Sesjon 1 Fra dåp til vekst i troens verden

12.15 - 13.00: Sesjon 2 Fra dåp til vekst i troens verden

13.00-14.00: Lunsj – buffet 14.00 – 14.45: Sesjon 3 Fra dåp til vekst i troens verden 15.00 - 15.45: Sesjon 4 Fra dåp til vekst i troens verden

15.45-16.15: Rettferdig kaffi (+kake)

16.15 -17.00 Sesjon 5 Fra dåp til vekst i troens verden  

Tema denne dagen er henta frå IKO sin serie : «Prismet-bok» Hva betyr det»? Luthers katekisme i trosopplæringen. (IKO 2013 ) Spesielt artiklane : Knut Alfsvåg : «Trosopplæring og virkelighetsforståelse» ( side 141 – 152) ( artikkelen fins i pdf format og kan sendast etter påmelding )  

Pris for heile dagen: 500 ( inklusiv lunsj og kaffepause ) Påmelding : www.kyrkja.no/bjorgvin innen 15. juni    

Det går tog frå Bergen kl 07:57 til Voss, Buss kl 0915 frå Voss til Ulvik, ankomst kl 1010 (bytte i Granvin) Buss frå Ulvik 18.05 til Voss 19.00. (bytte i Granvin)   Tog frå Voss 19.40-Ankomst Bergen kl 21:04

Meir info: www.kyrkja.no/bjorgvin