Jeg får beskjed om at kortet er avvist av kortutsteder, men jeg vet jeg har dekning på konto.
Transaksjonen kan bli avvist av kortutsteder (bank) av ulike grunner. Vi får ingen nærmere forklaring, bare beskjed om at vi ikke kan få trekke beløpet. Av og til kan det skyldes lokale problemer hos banken. Ta kontakt med dem, eller vent og prøv igjen litt senere. Vedvarer problemet vennligst kontakt oss.

 

 

Etter at jeg har lagt inn kortinformasjon får jeg spørsmål om passord/kode. Jeg har ikke noe passord/kode.
Vi benytter 3D-secure i betalingsløsningen. Dette er en løsning bankene og kortselskapene har gått sammen om for å øke sikkerheten for deg ved netthandel. Det er litt forskjellig fra bank til bank hvordan autentiseringen gjøres. Ta kontakt med din bank/kortutsteder for å få informasjon.


Jeg ser at checkin AS har trukket et beløp på min konto, men vet ikke hva det gjelder.
Vi leverer påmeldingstjenester og nettbuttik, slik at beløpet er for at arrangement eller produkt du har kjøpt hos noen som benytter våre tjenester. Du kan logge deg inn på min side og se dine bestillinger der, og dermed hva beløpet gjelder (Gå til min side her) Dersom du ikke finner det på min side, kan du kontakte oss, vennligst inkluder dato det er trukket, beløp og de 4 siste siffere i kortnummeret. Kontakt oss