Om Checkin

Checkin AS

- fremtidens påmeldingssystem

Checkin startet i 2008 med påmeldingstjenester for større arrangementer, og har siden da opparbeidet seg solid kompetanse på området.

Vi tilbyr et av markedets mest skalerbare og tilpasningsdyktige påmeldingssystemer.

Visjon og verdier

Checkin skal være et trygt, enkelt, kostnadseffektivt og tidsbesparende verktøy for alt fra frivillige lag til store organisasjoner.

Checkin skal gjennom sitt arbeid bidra til å fremme gode holdninger og opplevelser.

Hvem jobber i Checkin?

Kristian Løining (epost)
Daglig leder

Erlend Frøen (epost)
Kunderådgiver

Laster innhold